First slide

Terms & Condition

 

1. Overeenkomst

1.1. Door op onze website en/of via de bestel-app een bestelling te plaatsen, accepteert u het aanbod van littlenepal.nl, dat bezorgt in uw postcode gebied en gaat u een overeenkomst aan met ons. Ons restaurant zal uw bestelling bij u bezorgen. Eventuele vragen en / of opmerkingen kunt u stellen via ons contactformulier. De contactgegevens van ons vindt u in de bevestigingsmail die u ontvangt naar aanleiding van uw bestelling. Betalingen via de website worden gedaan aan Multisafepay BV, die er op haar beurt voor zal zorgen dat de betaling op de rekening van ons restaurant wordt gestort. Uw bestelling kan niet worden herroepen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst verwerkt sushizone.nl persoonsgegevens. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Voor meer informatie over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kunt u het privacybeleid raadplegen

1.3 Littlenepal.nl zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

2. Levering

2.1 Voor het bezorgen van een bestelling gelden bezorgkosten die bij de bestelling worden aangegeven. De artikelprijzen vermeld op de website en app zijn exclusief bezorgkosten.

2.2 Bestellingen kunnen tot 15 minuten voor sluitingstijd via internet worden geplaatst. De openingstijden staan ??vermeld op onze website en app.

2.3 Bij promotiecampagnes kan een toeslag voor bodem, maat en / of ingrediënten in rekening worden gebracht.

2.4 Hoewel het streven is om uw bestelling binnen 45 minuten op het adres van uw keuze te bezorgen, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die er mede toe kunnen bijdragen dat aan deze indicatie niet kan worden voldaan.

2.5 Het risico met betrekking tot de bestelling gaat op u over nadat de bestelling is geplaatst en betaald.

2.6 Indien de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat het eten bedorven is, of de bestelling niet overeenkomt met wat je besteld had) ontvang je een vergoeding (in overleg met littlenepal.nl). Neem hiervoor telefonisch contact op met ons.

2.7 Littlenepal.nl is gerechtigd een bestelling binnen een redelijke termijn zonder opgave van reden te weigeren en te annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggestort op uw rekening.

3. Promotiecampagnes

3.1 Eventuele promotionele acties moeten tijdens het bestelproces worden gecommuniceerd. Indien dit niet het geval is, kan sushizone.nl niet verplicht worden om achteraf conform deze actiecampagnes te leveren.

3.2 Littlenepal.nl is te allen tijde gerechtigd promotiecampagnes te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Vooruitbetaling is mogelijk op de wijze zoals aangeboden op onze app en website. Mocht de online betaalmethode niet beschikbaar zijn of betaal je je bestelling liever bij aflevering, dan kun je natuurlijk ook aan de bezorger betalen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de app en de producten van littlenepal.nl, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij littlenepal.nl en haar leveranciers. Intellectuele eigendomsrechten omvatten alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder knowhow en bedrijfsgeheimen) in Nederland of elders die betrekking hebben op de inhoud van de bestelling, app en website en / of de geleverde producten, inclusief verpakking / reclamemateriaal in het algemeen. Het is niet toegestaan ??om elementen van onze website en / of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal, merk- of identificatiemerken, applicatie etc. te reproduceren zonder onze nadrukkelijke toesteming.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van ons restaurant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of om enige andere reden is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 Aansprakelijkheid van ons restaurant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadevergoeding is uitgesloten.

6.3 Voornoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van ons restaurant.

7. Klachtenregeling

7.1 Eventuele klachten over een bestelling of de levering ervan moeten rechtstreeks via ons contactformulier of via het e-mailadres op onze website worden ingediend. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo snel mogelijk af te handelen en feedback te geven op de bevindingen.

8. Toepasselijk recht

8.1. Door onze website te bezoeken en/of app te gebruiken, accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ze blijven ook van toepassing op eventuele volgende bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.

8.2. Littlenepal.nl kan de algemene voorwaarden op elk moment wijzigen; Het is daarom raadzaam om bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.

8.3. De overeenkomsten tussen littlenepal.nl en u vallen onder het Nederlands recht.